USPEŠNO ZAKLJUČENA ŠTUDENSTKA KONFERENCA

Na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu je uspešno zaključena študentska konferenca „Cankar i(n) mi“, ki je organizirana v okviru Svetovnih dnevov Ivana Cankarja – projekta Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik s Filozofske fakultete v Ljubljani, s podporo Društva Slovencev Sava iz Beograda, Nacionalnega sveta slovenske manjšine v Srbiji in Veleposlaništva R. Slovenije.

Nekaj utrinkov s konference:

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174581307?jwsource=cl

 

https://drive.google.com/folderview?id=1vktc1CGpaS1LLfHoObR9vUo8LKgiTXZT

DNEVI KULTURNE TRADICIJE

V Društvu je ponovno dišalo po prazničnem pecivu. Kako peče nova pečica, smo preizkusili v soboto, 8. 12. in v okviru projekta Dnevi kulturne tradicije izvedli delavnico za otroke v peki slastnega peciva: ptičkov, parkeljnov in flancatov. Pripravile in izvedle so jo gospa Nuša, Marija, Svetlana, Ikonija, Tatjana in pomočnik Aleksandar. Zadovoljstvo otrok poglejte na fotografijah. Česar ne vidite, smo pojedli.

Da je bilo vzdušje res praznično, so poskrbeli otroci, ki so okrasili novoletno smrečico.

PREDAVANJE DR MARKA SIMONOVIĆA IZ UNIVERZE V NOVI GORICI

Prijazno vabljeni na predavanje dr Marka Simonovića iz Univerze v Novi Gorici, ki bo četrtek, 13. 12. ob 18.30, v prostorih Društva Sava, z naslovom Zakaj je dobro znati oba naša jezika. Predavatelj bo predstavil svoje razmišljanje o tem, zakaj sta jezika relevantna drug za drugega in predstavil možnosti študija na Univerzi v Novi Gorici.

KONFERENCA »CANKAR I(N) MI«

 

Lektorat za slovenski jezik vas prijazno vabi na otvoritev Mednarodne študentske konference »Cankar i(n) mi«, v soboto 8. decembra 2018 ob 10. uri, v učilnici 35 v prvem nadstropju Filološke fakultete v Beogradu, Studentski trg 3.

Филолошки факултет(2).png

Konference se udeležuje 30 študentov iz petih držav, predstavili pa bodo svoje poglede na Cankarjevo ustvarjanje.

 

V imenu Lektorata,

Maja Đukanović

Cankar_i(n)_mi-program-1.jpg
Cankar_i(n)_mi-program-2.jpg
Cankar_i(n)_mi-program-3.jpg
 

OBELEŽITEV CANKARJEVEGA LETA V DRUŠTVU SAVA

11. decembra 2018 bo minilo 100 let od mnogo prezgodnje smrti pisatelja, esejista in politika Ivana Cankarja (roj. 10. 5. 1876). Cankar je že za svojega življenja, v desetletjih po smrti pa še v večji meri obveljal za osrednjo osebnost tako slovenske proze kot dramatike v prvi polovici prejšnjega stoletja, z nekaterimi svojimi spisi in nastopi pa je pomembno zaznamoval tudi politično dogajanje vse do osamosvojitve Slovenije in na svoj način ga še danes (http://www.mk.gov.si/si/cankarjevo_leto/).

Predstavitev predavatljice dr. Mateje Pezdirc Bartol.JPG

V sredo, 28. novembra 2018 smo se s predavanjem prof. dr. Mateje Pezdirc Bartol s Filozofske fakultete v Ljubljani pridružili številnim dogodkom, ki se v tem letu odvijajo pod imenom Cankarjevo leto, in tako počastili obletnico smrti priznanega pisatelja.

predstavitev teme.JPG

Častna predavateljica je naslovila svoje predavanje s Cankarjevimi besedami »Kadar pišem dramo, je oder pred mojimi očmi.« V svojem podajanju pisateljevih del je podrobneje spregovorila o univerzalnosti in aktualnosti Cankarjeve dramatike. Vsebinsko, stilno, oblikovno, aktualno … je prikazala vseh sedem dramskih besedil ter jih podkrepila z zanimivimi fotografijami iz uprizoritev nekaterih od njih. Poslušalstvo je pritegnila z zanimivimi in provokativnimi vprašanji ter odlomki iz dramskih del. Naše druženje s Cankarjem je obogatila s slikovito retoriko, analizo ter aktualizacijo besedil in nam tako na prijetno vznemirljiv način predstavila del obsežnega opusa našega največjega literata.

predstavitev antologije.JPG

V sklopu obeležitve Svetovnih dnevov Ivana Cankarja je pod pokroviteljstvom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani nastala obsežna Antologija literarture Ivana Cankarja s prevodi v 21 jezikov (2018). Odlomki Cankarjevih del, prevedeni v srbščino, so delo študentov Filološke fakultete v Beogradu, ki se slovenščine učijo pri prof. dr. Maji Đukanović in lektoricama mag. Lauri Fekonja Fonten in dr. Tanji Tomazin. Izbor odlomkov dramskih del je bilo delo dr. prof. Mateje Pezdirc Bartol, ki je v zadnjem delu predavanja predstavila idejo za nastanek Antologije.

predavateljica v elementu.JPG

Na koncu predavanja je rada odgovorila na vprašanja iz občinstva in se neformalno družila z obiskovalci, člani naše skupnosti, med katerimi je predavanju z zanimanjem sledila tudi vnukinja Cankarjeve sestre, gospa Vesna Poč Savič. Gospa Vesna je naši skupnosti podarila Cankarjeva zbrana dela, ki so namenjena branju in si jih lahko sposodite v društveni knjižnici.

zadovoljno občinstvo.JPG

VOLITVE V NACIONALNI SVET SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE 2018

Volitve v Nacionalni svet slovenske narodne manjšine so zelo pomemben dogodek za Slovence v Srbiji, ker se z njim odloča o novem svetu, ki bo naslednja štiri leta zastopal interese Slovencev na tem območju. Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je najvišje predstavniško telo Slovencev v Republiki Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine in predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika, sodeluje v procesih odločanja in sodeluje z ustreznimi ustanovami z vsakega posameznega področja. Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je partner in svetovalno telo državne oblasti, njegovi predstavniki pa sodelujejo pri odločanju o vprašanjih, ki so pomembna za uveljavljanje pravic in posebnosti slovenske narodne manjšine.

1.JPG

To leto so volitve za člane nacionalnih svetov narodnih manjšin potekale 4. novembra 2018. Slovenci smo glasovali za eno volilno listo „Slovenci zajedno - Slovenci skupaj“, ki jo je predložilo Društvo Sava. Nosilec liste je aktualni predsednik Nacionalnega sveta in Društva Sava gospod Saša Verbič. Ostali kandidati za člane Nacionalnega sveta so bili: Anica Sabo, Aurena Dinić, Biljana Milenković – Vuković, Dino Dolničar, Dragomir Zupanc, Đorđe Veselinov, Elza Ajduković, Ivica Gruden, Jadranka Bugarinov, Josip Veber, Maja Đukanović, Marija Vauda Pilipović, Milena Spremo in Saša Radić. Končni rezultati volitev, na katerih so Slovenci v Srbiji podprli listo „Slovenci zajedno - Slovenci skupaj“, so bili objavljeni 8. novembra 2018 .

2.JPG

Nacionalni Svet slovenske narodne manjšine glede na število pripadnikov slovenske narodne manjšine ob zadnjem popisu šteje 15 članov. Konstitutivna seja novega sklica Nacionalnega sveta je potekala 24. 11. 2018. Na njej so bili podeljeni štiriletni mandati izvoljenim članom Nacionalnega sveta. Po zaključku konstitutivne seje je Nacionalni svet nadaljeval s prvo redno sejo novega sklica. Dnevni red je predstavljala 1 ključna točka, in sicer volitve predsednika Nacionalnega sveta, mandat 2018-2022. Tajne volitve je izvedla volilna komisija, ki so jo sestavljali Elza Ajduković, predsednica, in Josip Veber ter Dino Dolničar, člana.

3.JPGPredlagan je bil en kandidat, Saša Verbič, ki je po rezultatih glasovanja: 15 glasov »za« / 0 glasov »proti« postal ponovno izvoljeni predsednik Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji.


4.JPG

Ob tej priložnosti iskreno čestitamo predsedniku Verbiču in članom slovenskega Nacionalnega sveta ter jim želimo veliko uspehov skozi vsa 4 leta.

novi saziv.JPG

PREDAVANJE O CANKARJU

Tudi v društvu Sava (Terazije 3/9) bomo obeležili Cankarjevo leto.

cankar.jpg

PREDAVANJE O CANKARJU

V sredo, 28. novembra 2018 ob 18.30, vabljeni na predavanje prof. dr. Mateje Pezdirc Bartol

s Filozofske fakultete v Ljubljani. Naslov predavanja je »Kadar pišem dramo, je oder pred mojimi očmi.«.Predavateljica bo govorila o univerzalnosti in aktualnosti Cankarjeve dramatike.

 

Prisrčno vabljeni!

STU Ivan Cankar_Mateja2-1.jpg

Dr. Mateja Pezdirc Bartol je izredna profesorica za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predava zgodovino slovenske dramatike in gledališča, sodobno slovensko dramatiko, teorijo drame ter mladinsko književnost. Je avtorica monografijNajdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela (2010) in Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki (2016) ter urednica zbornikov Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji (2008), Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (2009) in Slovenska dramatika (2012). Objavila je številne razprave v domačih in tujih znanstvenih revijah in je (so)avtorica učbenikov za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika, gimnazijskih učbenikov za pouk književnosti ter priročnikov za maturo. Njena raziskovalna  težišča so slovenska dramatika in gledališče, teorija drame, primerjalni in medkulturni stiki, vloga sprejemnika v literarni in gledališki komunikaciji, medmedijski pristopi k literaturi. Bila je gostujoča profesorica na Filozofski fakulteti v Zagrebu, vabljena predavanja pa je imela na številnih tujih univerzah. Piše tudi študije za gledališke liste, spremne besede, večkrat je bila v žiriji za Grumovo nagrado. Od 2006 do 2010 je bila članica Predmetne komisije za slovenščino za nacionalno preverjanje znanja. 

Sv. Martin, zavetnik blagostanja – praznovanje v Društvu Sava

Ob prazniku velikega zaščitnika vina, vinarjev in dobre letine smo se v Društvu Sava na Terazijah zbrali mnogi člani in prijatelji društva.

_DSC4489.JPG

S svojo prisotnostjo sta nas posebej počastila nj. ekselenca, g. Stanislav Hočevar, nadškof beograjski, in Roman Waixler, namestnik veleposlanika R. Slovenije v R. Srbiji.

_DSC4500 1.JPG

Program so nam s svojimi šalami, zgodbami in glasbo srčno napolnili naši nepogrešljivi Ivan Debeljak, Kvartet Sava in Pojoča družba. Pa jim nismo pustili solirati – vsi smo pritegnili k petju, kasneje pa so nas naše dobre žene razvajale z martinovo pojedino, klobasami, kislim zeljem in seveda rujnim vincem.

_DSC4514 1.JPG

 

(Tanja Tomazin)

_DSC4517.JPG

VI DNEVI SLOVENSKE KULTURE V NOVEM SADU

Od 8. do 10. novembra 2018 je DS Kredarica organiziralo VI. Dneve slovenske kulture, tridnevno manifestacijo, na kateri so sodelovala slovenska društva iz Srbije ter SUO J. Špringer iz Kaknja iz BIH in Slovenski dom KPD iz Reke iz Hrvaške. Kot posebni gostje iz Slovenije sta sodelovali KD Korte iz Kort pri Izoli in KD Anbot iz Pirana. 

Na zaključni prireditvi, tretji dan je bil Večer slovenske pesmi, koncert pevskih zborov in sicer MePZ DS Triglav Subotica, MePZ DS Planika Zrenjanin, Pojoča družba DS Sava Beograd, MePZ in MoPS DS Kredarica Novi Sad, ŽePZ KD Korte iz Kort ter nastop folklorne skupine Slovenski dom KPD Bazovica iz Reke in nastop Orkestra ZUO J. Špringer iz Kaknja. Članice "Pojoče družbe" so pod vodstvom Angeline Živanović (po priporočilu naše dirigentke Višnje Dimitrijević)s ponosom nastopile na tej veličastni prireditvi, tj. zaključnem koncertu

"Večer slovenske pesmi" v novosadski Sinagogi s pesmima "Kje so tiste stezice" in  "Lepo moje ravno polje". Po nastopu so bile deležne navdušenega aplavza in obilo komplimentov za napredek v zadnjem letu. Uživale so tudi ob nastopu zgoraj omenjenih pevskih zborov in folklorne skupine, ki je izvedla belokranjske in gorenjske narodne plese. 


Po zaključku koncerta je  DS "Kredarica" organiziralo druženje in okusno večerjo v Domu vojske, kjer je tudi donela slovenska pesem. Bila je tudi prilika za prisrčna srečanja med dolgoletnimi znanci, ki jih združuje pesem.

KVIZ ZA OTROKE V NIŠU - GREMO V SLOVENIJO 2018

tradicionalni kolač gospe Marije.jpg

10. novembra 2018 smo se v Niškem kulturnem centru že desetič zapored družili in tekmovali v poznavanju Slovenije ter slovenščine. Letošnja tema kviza so bila oblačila, materiali, moda.

Kviz je pripravil in vodil Darko Hederih, njegov pomočnik je bil Pavle Ravnohrib, oba iz Slovenije. Kot tekmovalci so se ga udeležili člani Društev Slovencev po Srbiji, otroci dop. pouka slovenščine iz Subotice, Novega Sada, Beograda, Smedereva, Kruševca, Niša in gostje iz Banjaluke. Sestavljali so osem ekip. Društvi Slovencev Sava in France Prešeren sta imeli po dve ekipi. V vsaki ekipi sta tekmovala dva učenca.

Po uvodnem nagovoru domačinov, je žreb odločil nasprotne pare. Tekmovanje se je lahko začelo.

... pa začnimo ....jpg

Za beograjsko društvo sta tekmovali kot ekipa B dekleti Jana in Maja.

ekipa B, Beograd.jpg

Kot ekipa A pa Andrej in Dunja, ki sta osvojila tretje mesto. Čestitamo!

Bg, ekipa A, tretje mesto.jpg


Zmagala je ekipa iz Banjaluke. Drugi so bili tekmovalci iz Subotice. Vsi tekmovalci so pokazali zavidljivo znanje slovenščine in veliko borbenost.

mladi tekmovalci, voditelja in učiteljica.jpgPo končanem tekmovanju je sledila pogostitev in druženje. Zadovoljni z udeležbo in gostoljubjem domačinov so se nekateri udeleženci pred odhodom domov sprehodili še po sončnem Nišu in si ogledali Narodni muzej.

na sprehodu po Nišu.jpg


 

 

Dan reformacije in dan mrtvih v Društvu Sava

fotka.jpg
 

V Sloveniji 31. oktobra praznujemo dan reformacije. Praznik in dela prost dan obuja spomin na versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju, po zaslugi katerega smo Slovenci dobili prvo knjigo v maternem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh - Katekizem. Z njim je Primož Trubar leta 1550 postavil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku.

Dan spomina na mrtve ali dan mrtvih, je slovenski državni in krščanski praznik, ki se praznuje 1. novembra. Ob tem se spominjamo umrlih, običaj pa narekuje, da na grobove sorodnikov in prijateljev odnesemo sveče in rože.

Obeh praznikov smo se v kratkem predavanju učiteljice Tatjane dotaknili tudi v Društvu Sava. Pojasnili smo okoliščine, v katerih je nastala prva slovenska tiskana knjiga in zakaj je za Slovence tako zelo pomembna. Spomnili smo se nam dragih sorodnikov, prijateljev in znancev. Razmišljali o človeški minljivosti in o tem, da je ta povezana z našim pogledom na svet. Strinjali smo se, da je bolečina del življenja, ki si jo je potrebno dovoliti razumeti in preživeti.  

 
IMG_20181101_184715.jpg
 
 
IMG_20181101_184818.jpg
 

ČLANICA NAŠEGA DRUŠTVA JE V SVOJI ŠOLI PREDSTAVILA ANTONIJO JAVORNIK

Beograjska osnovna šola Jovan Sterija Popović je že vrsto let pobratena z osnovno šolo Metlika iz Metlike. Vsako leto šoli ohranjata stike z gostovanji učencev in z udeležbo na športnih in kulturnih prireditvah ob dnevnih šol.

Letošnjega oktobra je beograjska šola praznovala svoj dan s prireditvjo, na kateri so imele imeniten nastop tudi členice šolskega pevskega zbora iz metliške osnovne šole.

Domačini so pripravili pestro predstavo, posvečeno obletnicam pomembnih zgodovinskih in družbenih dogodkov. Najpomembnejša med njimi je stota obletnica konca prve svetovne vojne.

V dramskem recitalu je 6 učenk prestavilo 6 junakinj srbske vojske, med katerimi je bila tudi Antonija Javornik iz Maribora, prostovoljka, vojakinja in bolničarka.

To srbsko heroino slovenskega rodu je uprizorila članica našega društva Dunja Skupek. Pogledate jo lahko na posnetku iz prireditve.

Dunja, čestitamo ti za lep nastop.

Ljubo Skupek

POČASTITEV SPOMINA MRTVIH SLOVENCEV

V družinah s slovenskim priimkom ali slovenskim poreklom živi danes v Kostolcu okoli 250 ljudi. Slovenci so imeli (in še imajo) vidno vlogo pri nastajanju Kostolca, rudnika in termoelektrarn. Med njimi so rudarji, inženirji, tehnologi, iznajditelji ... Opazen je njihov vpliv na področju znanosti, kulture in politike. Po dokumentih, ki so jih zbrali potomci Slovencev iz Kostolca, ki so danes aktivni člani Društva Slovencev iz Beograda, je razvidno, da so se prvi slovenski prišleki naselili v teh krajih že med 2. svet. vojno. Drugi val Slovencev je prišel in ostal med letom 1974‒1984. Med njimi je največ medicinskih in prosvetnih delavcev.

DSC02055.JPG

V Kostolcu sta po znanem in za mesto zaslužnem Slovencu Karlu (Dragu) Kobalu poimenovani osnovna šola in glavna ulica.

IMG_2142[1].jpeg

Ob prazniku dneva mrtvih so člani Društva Sava iz Kostolca v spomin na Slovence, ki so pokopani v skupnem grobišču v Požarevcu, položili cvetje ter prižgali svečo pred kamnitim obeležjem. S tem so počastili spomin na svoje prednike in proslavili svoje mednarodno poreklo ‒ to je namreč dan, ko se ne le spominjamo preteklosti, pač pa hvaležno pritrdimo sedanjemu trenutku, trenutku živih.

Saša Radić, predsednik Slovencev v Kostolcu

DSC02059.JPG