Mala škola fotografije

foto-radionica-1.jpg

(Foto: Sandra Stakić)

Mala škola fotografije je usmerena ka fotoamaterima, koji žele da steknu ili upotpune svoje teorijsko i praktično znanje iz oblasti fotografije.

Školu vodi Dušan Krivec, dipl. fotograf i snimatelj, i član predsedništva Društva. Broj polaznika je ograničen pri upisu na 20.

U toku 2015. godine, u periodu od marta do juna meseca, u prostorijama našeg Društva, održana je druga po redu Mala škola fotografije Društva Sava.

foto-radionica-2.jpg

(Foto: Maria Cebela)

Cilj škole je da se unapredi tehnički i estetski kvalitet fotografisanja u lične dokumentacione svrhe, kao i da se podstakne kreativno razmišljanje i izražavanje putem fotografije koja nije samo puka registracija prostora i ličnosti. Program škole se sastoji od niza teorijskih predavanja kao i samostalnih praktičnih vežbi zadatih na određenu temu koju su polaznici realizuju u svoje slobodno vreme.

foto-radionica-3.jpg

(Foto: Sladjana Gršić)

Neke od tema koje su pokrivene programom obuke u školi su:

  • kratka istorija fotografije od začetaka do danas
  • fotografija kao komunikaciono sredstvo
  • optika u fotografiji
  • tehnički parametri pri snimanju
  • svetlosni izvori, vrste, kontrola i upotreba
  • estetika kompozicije i kadriranje
  • žanrovi i stilovi u fotografiji
  • osnove i pojmovi u digitalnoj fotografiji
  • osnove obrade fotografija na računaru, rad u Photoshop-u

U današnjem savremenom svetu modernih komunikacija, agresivnog marketinga, društvenih mreža kao i velike razmene digitalnog sadržaja, izražavanje putem slika kao i razumevanje tuđih poruka je od presudnog značaja. Svet statičnih, pa i pokretnih slika kao vidovi komunikacije, imaju sve veći primat, ali i određena pravila. Stoga je vizuelna pismenost, pored literarne i informatičke, ključna za razvoj i uspeh savremenog čoveka. Mala škola fotografije je upravo pokušava da odškrine vrata tog uzbudljivog sveta.