Crtanje i slikanje

RADIONICA CRTANJA I SLIKANJA – EDUKACIJA I PRODUKCIJA

2014 /SLIKAMO SLOVENIJU

2015/ SLIKA I ZNANJE

Autori programa:
dipl. vajar Marija Vauda i
mag. slikarstva Nikola Pilipović

Tokom 2014. i 2015. se odvijala radionica crtanja u slikanja u prostorijama Društva Slovenaca u Beogradu – Društva Sava i NS.

Program likovnog i vizuelnog obrazovaja obuhvata vežbe koje su osmišljene za ovaj kurs crtanja i slikanja i koje, kroz rad, postaju deo specifičnog i jedinstvenog edukativnog pristupa i postupka.

Proizišle su iz našeg tridesetogodišnjeg profesionalnog rada sa svim aspektima likovne umetnosti.

Pri Društvu Slovenaca u Beograda – Društvu Sava, izvan školskog sistema, a na dobrovoljnoj osnovi učesnika, program je koncipiran tako da se savlada mnogo u vrlo kratkom vremenu. Sublimisali smo znanja na najefikasnije tačke. Zato je rad i napredak intenzivan.

Na prvom kursu smo se, paralelno sa osnovim vežbama i tehnikama slikarskog zanata, upoznavali sa primerima iz slovenačke kulturne baštine, a u drugom smo proširili upoznavanje svih relevantnih primera iz dugačke i bogate istorije umetnosti i savremene problematike vizuelnosti.

Pored toga što se učesnici radionice obučavaju da pažljivije posmatraju poredak ‒ veličinu ‒ raspored ‒ mesto stvari oko sebe, pružaju im se na uvid primeri svih stilova, žanrova i likovnih rešenja koje umetnici primenjuju u različitim epohama.

Upoznajemo se sa osnovnim tehnikama i postupcima. Razvijamo znanje i veću senzibilnost prema događaju slike oko nas i u nama.

Program radionice je zajednički za sve, ali je rad individualan i sa svakim učesnikom se radi posebno. Zadaci i predlozi, slike i primeri koji se učesnicima predlažu ‒ najdalje posežu za realnim potencijalima koje učenici imaju.

Radionicu prati izdavanje kataloga, PP prezentacija kompletnog rada i završna izložba.

RADIONICA.pdf