Organizacija Društva Sava

ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA

PREDSEDNIŠTVO

  • Predsednik društva
  • Potpredsednik društva
  • Dva člana
  • Pridruženi član

SKUPŠTINA

  • Predsednik skupštine
  • Dva potpredsednika skupštine

GENERALNI SEKRETAR

NADZORNI ODBOR

  • Predsednik nadzornog odbora
  • Dva člana