O FESTIVALU

Inicijativa da se slovenački film prikaže u Beogradu, proizišla je iz potrebe za upoznavanjem savremene slovenačke filmske produkcije i komparacijom sa aktuelnom srpskom filmskom scenom. 

U Društvu Sava, Društvu Slovenaca u Beogradu, okupila se grupa filmskih profesionalaca i entuzijasta i preko Kina Sava, tribine na kojoj se prikazuju slovenačka remek dela iz druge polovine XX veka, pokrenula projekat Dani slovenačkog filma u Beogradu. Inicijatori su pored Urada za slovence v tujini in prek meje RS, dobili podršku Jugoslovenske Kinoteke, Nacionalnog saveta slovenačke manjine RS, Veloposlanstva RS, i Filmskih centara Srbije i Slovenije.

Inicijatori su pored Urada za slovence v tujini in prek meje RS, dobili podršku Jugoslovenske Kinoteke, Nacionalnog saveta slovenačke manjine RS, Veloposlanstva RS, i Filmskih centara Srbije i Slovenije.

kinoteka-4.jpg

Namera je organizatora da svake godine predstave autore i njihova ostvarenja i preko kontakta sa publikom i okruglih stolova, uspostave most za unapređenje saradnje i razumevanja između slovenačkih i srpskih stvaralaca i ljubitelja filma. U smotru je uključena i Slovenačka Kinoteka. Po jedan slovenački klasik sa svojim remek delom biće svake godine predstavljen na završnoj večeri Dana slovenačkog filma. Uz podršku medija i uvek zahvalne beogradske publike, prisutne na brojnim filmskim događajima u gradu, verujemo da će i slovenački film zauzeti stalno mesto na godišnjem repertoaru izvanredno i svetski opremljene dvorane Jugoslovenske kinoteke.