POČASTITEV SPOMINA MRTVIH SLOVENCEV

V družinah s slovenskim priimkom ali slovenskim poreklom živi danes v Kostolcu okoli 250 ljudi. Slovenci so imeli (in še imajo) vidno vlogo pri nastajanju Kostolca, rudnika in termoelektrarn. Med njimi so rudarji, inženirji, tehnologi, iznajditelji ... Opazen je njihov vpliv na področju znanosti, kulture in politike. Po dokumentih, ki so jih zbrali potomci Slovencev iz Kostolca, ki so danes aktivni člani Društva Slovencev iz Beograda, je razvidno, da so se prvi slovenski prišleki naselili v teh krajih že med 2. svet. vojno. Drugi val Slovencev je prišel in ostal med letom 1974‒1984. Med njimi je največ medicinskih in prosvetnih delavcev.

DSC02055.JPG

V Kostolcu sta po znanem in za mesto zaslužnem Slovencu Karlu (Dragu) Kobalu poimenovani osnovna šola in glavna ulica.

IMG_2142[1].jpeg

Ob prazniku dneva mrtvih so člani Društva Sava iz Kostolca v spomin na Slovence, ki so pokopani v skupnem grobišču v Požarevcu, položili cvetje ter prižgali svečo pred kamnitim obeležjem. S tem so počastili spomin na svoje prednike in proslavili svoje mednarodno poreklo ‒ to je namreč dan, ko se ne le spominjamo preteklosti, pač pa hvaležno pritrdimo sedanjemu trenutku, trenutku živih.

Saša Radić, predsednik Slovencev v Kostolcu

DSC02059.JPG