PREDAVANJE O CANKARJU

Tudi v društvu Sava (Terazije 3/9) bomo obeležili Cankarjevo leto.

cankar.jpg

PREDAVANJE O CANKARJU

V sredo, 28. novembra 2018 ob 18.30, vabljeni na predavanje prof. dr. Mateje Pezdirc Bartol

s Filozofske fakultete v Ljubljani. Naslov predavanja je »Kadar pišem dramo, je oder pred mojimi očmi.«.Predavateljica bo govorila o univerzalnosti in aktualnosti Cankarjeve dramatike.

 

Prisrčno vabljeni!

STU Ivan Cankar_Mateja2-1.jpg

Dr. Mateja Pezdirc Bartol je izredna profesorica za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predava zgodovino slovenske dramatike in gledališča, sodobno slovensko dramatiko, teorijo drame ter mladinsko književnost. Je avtorica monografijNajdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela (2010) in Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki (2016) ter urednica zbornikov Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji (2008), Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (2009) in Slovenska dramatika (2012). Objavila je številne razprave v domačih in tujih znanstvenih revijah in je (so)avtorica učbenikov za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika, gimnazijskih učbenikov za pouk književnosti ter priročnikov za maturo. Njena raziskovalna  težišča so slovenska dramatika in gledališče, teorija drame, primerjalni in medkulturni stiki, vloga sprejemnika v literarni in gledališki komunikaciji, medmedijski pristopi k literaturi. Bila je gostujoča profesorica na Filozofski fakulteti v Zagrebu, vabljena predavanja pa je imela na številnih tujih univerzah. Piše tudi študije za gledališke liste, spremne besede, večkrat je bila v žiriji za Grumovo nagrado. Od 2006 do 2010 je bila članica Predmetne komisije za slovenščino za nacionalno preverjanje znanja.