PROMOCIJA KNJIGE DR. TANJE TOMAZIN

V sredo, 20. marca 2019 smo v Beogradu, v prostorih Nacionalnega sveta slovenske manjšine in Društva Slovencev Sava, z velikim zanimanjem prisluhnili besedam dr. Tanje Tomazin, avtorice knjige Postmodernizem v slovenskem in srbskem romanu. Po navdihnjenih uvodnih besedah doc. dr. Gorana Korunovića z Oddelka za srbsko književnost in južnoslovanske književnosti Filološke fakultete Univerze v Beogradu, nas je dr. Tanja Tomazin, skozi pogovor s prof. dr. Majo Đukanović - obe z Lektorata za slovenistiko Filološke fakultete v Beogradu - popeljala skozi zadnji dve desetletji 20. stoletja v slovenskem in srbskem romanu. V svoji poglobljeni študiji dr. Tomazin obravnava postmodernizem v slovenskih in srbskih romanih v kontekstu političnozgodovinskega okvira, s poudarkom - kot v pohvalni recenziji piše prof. dr. Vanesa Matajc s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani - na »usodni« povezanosti romana in zgodovinskega trenutka, v katerem je roman nastajal v obeh književnostih.

Tomazin_promocija.jpg

Dr. Tanja Tomazin je s svojo zajetno monografijo Postmodernizem v slovenskem in srbskem romanu, v založbi Kulturnega centra Maribor, predstavila visoke znanstvene dosežke s področja literarne teorije ter postavila nove izzive za prihodnje raziskave. S svojim celotnim, izjemno posvečenim delovanjem v slovenski skupnosti v Srbiji, je dr. Tomazin v kratkem času ustvarila številne nove povezave, tako med srbsko in slovensko slovenistiko, kot med Srbijo in Slovenijo nasploh.

Tomazin_promocija2.JPG

Ob iskreni zahvali dr. Tanji Tomazin za vse, kar je do sedaj dosegla in ustvarila, v srbski slovenistični in slovenski skupnosti nestrpno čakamo njene nove dosežke, knjigo Postmodernizem v slovenskem in srbskem romanu pa toplo priporočamo v branje.

tomazin_tanja_predstavitev_knjige009.JPG