POUK SLOVENŠČINE V KOSTOLCU

V Tehnični šoli Nikola Tesla v Kostolcu je bil, kot vsak torek, zadnji šolski dan za odrasle učence slovenskega jezika. Vsi udeleženci so prejeli potrdila o obisku pouka, nekateri med njimi že petič.

V Kostolcu se držijo izreka: »Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.« Tako se v tej večkulturni in večjezikovni sredini že pet let izvaja pouk slovenskega jezika in kulture, ki ga podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

učenci v Kostolcu.jpg

Predsednik Izvršnega odbora Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji, Saša Radić je že napovedal, da se bo učenje jezika nadaljevalo tudi v naslednjem šolskem letu. Vabljeni na naša srečanja.

Saša Radić