VABILO NA VOLITVE V NACIONALNE SVETE 2018

Ljubeznivo vas vabimo, da se udeležite Volitev za nacionalne svete narodnih manjšin v Republiki Srbiji.

Volitve za NS slovenske narodne manjšine bodo potekale prihodnjo nedeljo, torej 4.11.2018., od 7.00 do 20.00 h.

Obvestilo o vašem volilnem mestu, kjer lahko glasujete, boste najkasneje 5 dni pred volitvami prejeli na vaš poštni naslov.

Glasuje se za 1 listo, in sicer tako, da zaokrožite številko pred nazivom liste „Словенци заједно – Slovenci skupaj“. Glasuje se hkrati za celotno listo (in ne za posamezne člane), ki jo sestavljajo kandidati iz celotne slovenske manjšinjske skupnosti v Republiki Srbiji.

S seboj nujno prinesite osebno izkaznico ali potni list.