Musca Domestica (2017, 11 min) r. Aron Horvat (Aron Horvath)

Uloge: Mara VIlar, Sandi Lopatec

 

Rutinu jedne usamljene starice remeti dolazak neugodne muve.